Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

ZPOW

Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Warszawie jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy.

Kierownikiem jednostki jest Dyrektor działający na mocy pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy.

W skład Zespołu wchodzą:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 

ze szkołami:

Szkoła Podstawowa nr 347

CXLI Liceum Ogólnokształcące

oraz Internat.

- Bursa nr 8

 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Małgorzata Gontarek

 

Wicedyrektor ds. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4

Sabina Pieczko

Wicedyrektor ds. Bursy nr 8

Marta Podgórska 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2019-03-25 11:35przez:
Opublikowano:2019-03-25 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie
Odwiedziny:1549

  • Brak wpisów.